เรียนรู้ การฟัง คำศัพย์ ไวยกรณ์และการสนทนา จากบทวีดีโอ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่าง สนุกสนานผ่านเกมส์ การเล่น Role-palying เพื่อแสดงเป็นตัวละครต่างๆ ในบทวีดีโอทั้งทดสอบความรู้ความเข้าใจ ผ่านบททดสอบท้ายบท
ดูคลิปวีดีโอการสนทนาภาษาอังกฤษ
ฝึกฝน การฟัง คำศัพย์ ไวยกรณ์และการสนทนา ในแต่ละเรื่องด้วย Instructional

ง่ายด้วยช่วยจำ
(Bookmark)

ที่จะช่วยให้ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าครั้งสุดท้ายเรียนเรื่องใดอยู่โปรแกรมจะพาผู้เรียนไปที่เรื่องล่าสุดที่ผู้เรียน เรียนอยู่เสมอ

ง่ายด้วยระบบช่วยเหลือที่เป็นภาษาไทย

และภาษาอื่นๆอีก 50 ภาษา อธิบายให้ผู้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้งาน ในทุกฟังก์ชั่นของโปรแกรม

Welcome to Ellis Academy
Demo Pay จำนวนเงินที่ต้องชำระ 5,999 บาท

Customer Infomation

อีเมล :
ชื่อ :
นามสกุล :
ชื่อ (อังกฤษ) :
นามสกุล (อังกฤษ) :
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :
การชำระเงิน :
รหัสยืนยัน :
คอร์สแวร์ Ellis ใช้ได้ใน IE เท่านั้น
ส่ง
01

01.Basics

ระดับพื้นฐาน

เรียนรู้พื้นฐานที่มั่นคงด้วย 18 บทเรียน
02

02.Intro

ระดับเริ่มต้น

เรียนรู้ทักษะการอ่าน การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ด้วย 35 บทเรียน
03

03.Middle Mastery

ระดับกลาง

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วย 25 บทเรียน
04

04.Senior Mastery

ระดับสูง

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงานด้วย 47 บทเรียน
05

05.Master Pronunciation

ชุดฝึกการออกเสียง

เรียนรู้หลักเกณฑ์การออกเสียงอย่างเจ้าของภาษา
กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างล่างเพื่อใช้ในการติดต่อ

แผนที่บริษัท

ติดต่อ :
ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :
หัวข้อ :
ข้อความ :
รหัสยืนยัน :